Over ons

De geschiedenis van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) start in 1993 wanneer de NRR is opgericht als overlegorgaan van de Hartstichting, het Rode Kruis, Het Oranje Kruis en de vereniging van Artsen. Afgevaardigden uit deze organisaties vormen op dit moment nog steeds gezamenlijk met een onafhankelijk voorzitter en de voorzitter van de Wetenschappelijke Raad het bestuur van de stichting.


Het bestuur wordt geadviseerd door de Wetenschappelijke Raad.

Inmiddels is de stichting flink gegroeid. Er zijn velen gecertificeerde reanimatie-instructeurs en tientallen gecertificeerde opleidingsinstituten. De stichting organiseert haar jaarlijks congres voor reanimatie-instructeurs en zorgprofessionals en ontwikkelt in samenwerking met diverse partners opleidingsmateriaal.

De Nederlandse Reanimatie Raad heeft speciaal voor World Restart a Heart Day deze website ontwikkelt waar u alle initiatieven kunt volgen maar ook uw eigen initiatief in de schijnwerpers kunt zetten.

Posters en flyers kunt u hieronder downloaden die u kunt gebruiken om het onderwerp onder de aandacht te brengen. 

Lees ons doel