Over ons

De NRR (Nederlandse Reanimatie Raad) is opgericht in 1993 en is een overlegorgaan van de Nederlandse Hartstichting, het Nederlandse Rode Kruis, Het Oranje Kruis en de vereniging van Artsen (VvAA). Afgevaardigden uit deze organisaties vormen gezamenlijk met een onafhankelijk voorzitter en de voorzitter van de Wetenschappelijke Raad het bestuur van de stichting.

Het bestuur wordt geadviseerd door de Wetenschappelijke Raad.

De Nederlandse Reanimatie Raad heeft speciaal voor World Restart a Heart Day deze website ontwikkelt waar u alle initiatieven kunt volgen maar ook uw eigen initiatief in de schijnwerpers kunt zetten.

Posters en flyers kunt u hieronder downloaden die u kunt gebruiken om het onderwerp onder de aandacht te brengen. 

Lees ons doel